ANUNȚ

S.C.  AGP VECTORIAL TRADE S.R.L., titular al proiectului “ Construire hală depozitare parter” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hală depozitare parter” , propus a fi amplasat în Com. Cârcea, Str. Atena, nr. 3,  judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, în zilele luni-joi între orele 8⁰⁰-16⁰⁰ şi vineri orele 8⁰⁰-14⁰⁰, precum şi la următoarea adresă de internet http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.
 

First Name
AGP
Last Name
Vectorial
 

AGP VECTORIAL TRADE SRL

Str. Atena 3
Cârcea, Dolj, România

J16/253/1995
RO7337551